top of page

ETİK/ KODLARIMIZ

PETROMAJ' ın temel değerleri Güven, Taahhüt ve Profesyonelliktir.

PETROMAJ, çalışanlarının ve ortaklarının sıkı çalışmaları sayesinde iş geliştirme ve emtia tedariki konusunda lider bir markadır. Tüm ortaklarımızın beklentilerini aşmayı, değer katmayı ve büyümeyi hedefliyoruz.

Dünya çapında bir emtia ticaret lideri olarak PETROMAJ, dünya genelinde birçok düzenleyici otoriteye (sağlık ve güvenlik, çevre, finansal suç, uluslararası ticaret, yaptırımlar, vb.) tabidir.

Değerlerimize uygunluğu sağlamak için kendi Major Politikalarımız vardır. Bu Ortak Davranış Kodu, beklentilerimizi belirler. Çalışanlarımız, paydaşlarımız ve ortaklarımızın benzer bir Davranış Kodu oluşturmalarını teşvik eder ve bu Politikanın tüm alanlarında farkındalık ve uyumu artırmak için ortaklarımızın eylemlerini destekleriz.

Yasalar ve Vergiye Uygunluk

Çalışanlarımız, ticaret yaptığımız şirketler ve ortaklarımız, geçerli yasa ve yönetmeliklere uyacak ve suçlu vergi kaçakçılığından kaçınmalıdır ve bu yönde teşvik edilmelidir.

Yolsuzluk

Yolsuzluk, herhangi bir biçim, yöntem veya amaçla rüşvetin teklif edildiği, beklendiği veya alındığıdır. PETROMAJ, rüşveti veya herhangi bir türde izinsiz etkiyi kabul etmez. Çalışanlarımız, ticaret yaptığımız şirketler ve ortaklarımız, ilgili yasalara uyacak uygun anti-yolsuzluk politika ve prosedürlerine sahip olmalıdır ve bu yönde teşvik edilmelidir.

 

Kara Para Aklama Karşıtı (AML)

Kara para aklama, suç gelirlerinin gizlendiği veya meşru göründüğü herhangi bir düzenlemeyi ifade eder. PETROMAJ, kara para aklamaya, terörizm finansmanına veya diğer finansal suçlara asla dahil olmayacak veya kolaylaştırmayacaktır.

Ticaret Uygunluğu

Çalışanlarımız, ortaklarımız ve müşterilerimizin ilgili ihracat ve ticaret yaptırım yasalarına, yönetmeliklere, kurallara ve lisanslara uygunluğu sağlamalıdır. Her hangi bir tarafın haklarının ihlaline yol açacak hiçbir şey yapmamalıdırlar.

İnsan Hakları ve Çalışma

İnsan hakları, tüm insanların sahip olduğu temel özgürlüklerdir. Çalışma ortamını güvenli ve sağlıklı kılmaya ve çocuk işçiliği ve zorla çalıştırma gibi uygulamalara izin vermemeye kararlıyız.

 

Dürüst Rekabet

Ortaklar, dürüst rekabetle ilgili yönetmeliklere (veya "anti-tröst" yasalarına) uyacaklardır.
Çevre
PETROMAJ, çevreyi koruma konusunda en yüksek önceliği vermektedir. Ortaklarımızdan benzer standartları benimsemelerini bekliyoruz.

Uygunluk Taahhüdü

İş ilişkimizin temel taşı, karşılıklı değerlerdir. Bu Davranış Koduna aykırılık, dolayısıyla ciddi bir olaydır ve yasal sonuçlara yol açabilir. Tüm paydaşlarımızdan bu ilkelere uygunluk bekliyoruz.

Bu Davranış Kodlarını ilişkide olduğumuz tüm tarafların kabul edeceğini umuyor ve bekliyoruz.

bottom of page